Styrelsen

Styrelsen för Svensk Insamlingskontroll, består av:

 

Nils Dexe, fd justitieråd, (ordförande)

 

Kerstin Bergh, fd bankdirektör, SACO (ledamot) (vice ordförande)

 

Jenny Bodell Hagberg,redovisningsekonom,TCO (ledamot)

 

Frank Henriksson, controller, LO (ledamot)

 

Niklas Beckman, sakkunnig, Svenskt Näringsliv (ledamot)

 

Urban Engerstedt, (adjungerad ledamot)

 

Lena Hörnblad, kanslichef, Svensk Insamlingskontroll (ledamot)

 

 

Svensk Insamlingskontrolls, styrelsesammanträden under 2015


17 mars
2 juni
13 september
15 december