Nya 90-kontohavare

Ny 90-kontoinnehavare

3 Oktober, 2017

Riksförbundet Svensk Trädgård har den 2 oktober 2017 beviljats 90-konto PG 900601-6 och BG 9000601-6.

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

25 September, 2017

Barnens Framtid har den 22 augusti 2017 beviljats 90-konto PG 900602-4.

Läs mer

Nya 90-kontoinnehavare

22 September, 2017

Talita har den 21 september 2017 beviljats 90-konto PG 900598-4 och BG 9005984.

Föreningen som har till syfte att erbjuda stöd och hjälp till kvinnor som utnyttjats, eller riskerar att utnyttjas, i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I utlandet kan även minderåriga inkluderas i målgruppen. Föreningen arbetar utifrån kristna grundläggande värderingar.

 

Stiftelsen Dispurse har den 21 september 2017 beviljats 90-konto PG 900599-2 och BG 900-5992

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

29 Augusti, 2017

Föreningen Furuboda Åhus har den 28 augusti 2017 beviljats 90-konto PG 900594-3 och BG 900-5943.

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

25 Augusti, 2017

Stiftelsen för Östersjölaxen har den 24 augusti 2917 beviljats 90-konto PG 900593-5 ocg BG 900-5935.

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

16 Augusti, 2017

Föreningen Eternal i Sverige har den 15 augusti 2017 beviljats 90-konto PB 900589-3 och BG 900-5893.

Föreningen har till ändamål att samla in pengar till en mat och läkemedelsfond och via ansökningar till fonden förse gamla och sjuka med mat och hjälp för att kunna hämta ut sina recept på apoteket. Man ska också kunna ansöka om ett extra bidrag via ett kort laddat med matpengar till jul och högtider.

Läs mer

Nya 90-kontoinnehavare

7 Juli, 2017

From One To Another har den 7 juli 2017 beviljats 90-konto PG 900583-6 och BG 900-5836

From One To Another har till syfte att ge ekonomiskt stöd och support till utbildning för flickor i Kenya i samarbete med mottagande organisation på plats där flickorna går i skolan. 

 

Elia har den 7 juli 2017 beviljats 90-konto PG 900586-9 och BG 900-5869.

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

29 Juni, 2017

Unite 2 Learn har den 29 juni 2017 beviljats 90-konto PG 900580-2 och BG 900-5802. Föreningens ändamål är att synliggöra och bekämpa fattigdom genom att bedriva utbildningsprojekt som främjar social och ekonomisk samhällsutveckling, med främsta fokus på barn. Unite 2 learn bedriver internationellt utvecklingssamarbete samt humanitärt bistånd.

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

26 Juni, 2017

Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige har den 26 juni 2017 beviljats 90-konto PG 900581-0 och BG 900-5810.

Stiftelsens ändamål består i att direkt eller indirekt, genom Norwegian Refugee Councils (NRC) aktiviteter stödja människor runt om i världen som är drabbade av kriser och tillhandahålla hjälp för att möta humanitära behov hos fördrivna och såbara personer i kris, samt att säkerställa att rättigheter respekteras och att människor skyddas.   

Läs mer

Ny 90-kontoinnehavare

15 Juni, 2017

Män för Jämställdhet har den 14 juni 2017 beviljats 90-konto PG 900585-1.

Föreningen verkar för jämställdhet och mot våld. Vi arbetar för att förebygga mäns våld och utmana destruktiva maskulinitetsnormer. Vår vision är ett jämställt samhälle utan våld, Vi vill särskilt engagera pojkar och män i jämställdhetsarbetet utifrån en feministisk grundsyn.

Läs mer

Sidor

Subscribe to Nya 90-kontohavare