90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • Initiatives of Change - Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802002-3357
  900664-4
  900-6644
  Telefon: 08-365524

  Föreningen vill främja omvandlingen av samhället grundad på förändring av enskilda människor, där var och en börjar med sig själv genom andlig och moralisk förnyelse. Föreningens syften är att absoluta normer - ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek - blir vägledande för individ och samhälle, att människor lyssnar till och följer samvetets röst och Guds ledning, att människors liv och världen förvandlas genom Guds kraft och lydnad mot hans vilja.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Religiöst arbete/Mission
  • Kultur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  • Miljö/Natur
  • Information- och Opinionsbildning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Stiftelsen Team Mission
  Stiftelse
  Org nr: 837000-7240
  901320-2
  Telefon: 0220-30640

  Stiftelsens ändamål ändamål är att bedriva kristen verksamhet bland annat genom mötesverksamhet i Sverige. Dess verksamhetsområden är att stödja evangelisationer i Sverige och övriga Skandinavien, genom evangelisationsinsatser och socialt arbete stödja verksamhet på olika missionsfält. Att på missionsfält stödja byggandet av barnhem, kliniker, sjukhus, skolor och liknande inrättningar, att stödja spridning av biblar och kristen litteratur, att förmedla fadderskap, att via film, video,kassettband och litteratur sprida det kristna budskapet.

  Verksam i:
  • Europa
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Fadderverksamhet
  • Personalutveckling
 • Maj-Lis Filantropiska Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 874400-6506
  900499-5
  Telefon: 08-519 72 005

  Stiftelsen har som huvudsakliga ändamål att bedriva social verksamhet i kristen regi samt förmedla vård och omhändertagande av behövande sjuka, handikappade och flyktingar i Portugal och andra länder.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Missbruksproblem
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Flyktingar
  • Vuxna
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Barn
 • Min Första Bibel
  Ideell förening
  Org nr: 802420-9184
  900078-7
  900-0787
  1239000787
  Sms: 

  BIBEL*belopp* till 72901

  Välj mellan beloppen 100, 200 och 300 kr

  t ex BIBEL100 för att skänka 100 kr

  Telefon: 070-543 88 84

  Föreningens ändamål är att bedriva informations- och insamlingsarbete till förmån för det evangeliska och sociala arbetet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • SAM-hjälp
  Ideell förening
  Org nr: 826002-2630
  900341-9
  900-3419
  Telefon: 036-177090

  Föreningens syfte är att via insamlade medel, bidrag och varor för second Hand bedriva humanitär hjälpverksamhet på kristen grund i första hand i Europa.

  Verksam i:
  • Europa
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Äldre
  • Vuxna
  • Verksamhet för sjuka
  • Ungdom
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Second hand
  • Rehabilitering
  • Kvinnor
  • Hjälp till självhjälp
  • Hjälp till enskilda
  • Hemlösa
  • Föräldralösa barn
  • Förebyggande arbete
  • Flyktingar
  • Familjer
  • Fadderverksamhet
  • Barn
 • MdM Sverige/Läkare i Världen
  Ideell förening
  Org nr: 802016-1306
  900109-0
  900-1090
  1239001090
  Sms: 

  KLINIKEN 100 till 72980 för att skänka 100 kr

  t ex KLINIKEN 100

  Notera mellanslaget mellen KLINIKEN och beloppet

  Telefon: 08-6646687

  Föreningens ändamål är att hjälpa människor i utsatta situationer, främst i form av hälso- och sjukvårdsinsatser, att vittna om kränkningar, att sprida information om hur människor reagerar med ohälsa när deras mänskliga rättigheter tas ifrån dem.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Hemlösa
  • Hjälp till självhjälp
 • Sociala Missionen
  Ideell förening
  Org nr: 802003-1178
  900935-8
  900-9358
  Telefon: 08-556 023 00

  Föreningen har social och diakonal inriktning med huvuduppgift att utifrån en kristen och humanistisk grundsyn aktivt verka för och tillsammans med människor i olika livssituationer. FNs deklaration om mänskliga rättigheter och konventionen om barns rättigheter ligger till grund för all verksamhet. Föreningens målsättning är att utifrån  kristen tro och evangeliets människosyn medverka till att människors behov tillgodoses, att med hänsyn till människors eget ansvar för sin sociala situation söka frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser, att vara ett komplement till samhällets socialtjänst i samverkan med den, att initiera och utveckla nya arbetsformer utifrån aktuella behov i samhället, att arbeta för mångfald och integration, att medverka till barns och ungdomars positiva utveckling genom omsorg och utbildning, vari kan ingå att driva friskola på gymnasienivå, att medverka till god omsorg om funktionshindrade, sjuka och äldre, att bedriva information och opinionsbildning.Verksamheten är huvudsakligen inom Stockholms, Uppsala och Gotlands län.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Utbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Religiöst arbete/Mission
  • Information- och Opinionsbildning
  • Hjälpverksamhet
  • Funktionsnedsättning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Familjer
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Äldrekontakt
  Ideell förening
  Org nr: 802443-2364
  900263-5
  900-2635
  Telefon: 08-56276800

  Föreningens ändamål är att på olika sätt främja hälsa och välbefinnande hos äldre människor, särskilt hos äldre som befinner sig i en psykiskt, fysiskt, socialt och/eller utsatt situation.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
  • Verksamhet för sjuka
 • Insamlingsstiftelsen Ncuma Tandhälsa
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802425-5997
  900132-2
  Telefon: 0733-34 52 60
  Hemsida: www.ncuma.se
  E-post: info@ncuma.se

  Stiftelsen har till ändamål att främja åtgärder för spridande av grundläggande tandhälsoinformation och för förebyggande och behandling av akut och nödvändig tandvård hos barn, mödrar och andra vårdnadshavare i kåkstäder i Sydafrika.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
 • Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-4195
  9000279-1
  900-2791
  Telefon: 0704-241048

  Insamlingsstiftelsens ändamål ska vara att under ett sekulär-humanistiskt förhållningssätt stödja människor i sammanhang där mänskliga rättigheter enligt FN:s definitioner förtrycks, genom konfessionella läror eller traditioner. Insamlingsstiftelsen ska i aktuella länder lämna ekonomiskt stöd till lokala ideella organisationer, vilka företrädesvis verkar för skydd undan förföljelse och våld, hälsovård, barnomsorg, utbildning och socialt stödarbete.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Rättshjälp
  • Skyddat boende

Sidor