90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • Stiftelsen Norrländska Hjärtfonden
  Stiftelse
  Org nr: 894001-4064
  900261-9
  900-2619
  1239002619
  Telefon: 090-785 36 10

  Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning gällande kardiologi - fysiologi i Umeå. Även andra närliggande projekt kan stödjas.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Hjärt & Kärlsjukdomar
  Område:
 • LHON Eye Society
  Ideell förening
  Org nr: 802465-4041
  900-2890
  Telefon: 076-555 7450
  Hemsida: www.lhon.se
  E-post: info@lhon.se

  Föreningen arbetar på ideell grund och har till ändamål att; sprida information om sjukdomen Lebers Hereditära Optikus Neuropati (LHON), genom offentlig insamling verka för ökade resurser för forskning rörande LHON, stödja människor som drabbats av LHON, deras släktingar och andra närstående, facilitera erfarenhetsutbyte/kunskapsöverföring mellan alla berörda.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Neurologiska sjukdomar
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
  Stiftelse
  Org nr: 898500-8096
  900074-6
  900-0746
  Telefon: 0971-12894

  Stiftelsens ändamål är att öka sameslöjdens möjligheter till överlevnad genom att ge råd åt sameslöjdare i frågor av betydelse för den verksamhet som en slöjdare bedriver, att marknadsföra och informera om sameslöjden, att bedriva forskning och utveckling inom sameslöjdens område.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  Område:
 • Amalgamskadefonden
  Stiftelse
  Org nr: 817602-9562
  900765-9
  900-7659
  Telefon: 018-15 55 00

  Stiftelsens ändamål är att ta fram kunskaper och metoder för att identifiera , förebygga och bekämpa skadeverkningar av tungmetaller från amalgam och/eller andra källor hos människor. Detta sker främst genom att initiera, stödja och samordna forskning och utveckling avseende dels nya undersöknings-, behandlings-, och omvårdnadsmetoder, dels nya tandfyllningmaterial. I samma syfte lämnar och stödjer stiftelsen information därom. stiftelsen kan även stödja andra åtgärder i amalgam- eller tungmetallskadades intresse, tex i form av direkta hjälpinsatser såväl nationellt som internationellt.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Mercy Ships Sverige insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802424-9396
  900093-6
  900-0936
  Telefon: 073-073 09 36

  Stiftelsens ändamål är att bedriva hjälpverksamhet bland behövande och även i övrigt stödja och bedriva sjukvårds-, bistånds-, utvecklings- och utbildningsarbete i utvecklingsländer efter Jesus exempel.

  Verksam i:
  • Afrika
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Föreningen för den Beridna Högvakten
  Ideell förening
  Org nr: 802013-1671
  901403-6
  901550-4
  900461-5 (minnesgåvor)
  901-5504
  Telefon: 08-667 77 30

  Föreningens ändamål är att ideellt och ekonomiskt stödja bevarandet av den beridna högvakten i Stockholm med den beridna musikkåren. För detta ändamål ska föreningen verka för i första hand för bevarandet av den beridna högvakten genom att sprida kännedom om dess betydelse såsom unik företeelse ur kulturell och turistbefrämjande synpunkt och i andra hand genom att insamla medel för att bibehålla och förnya det hästmaterial som erfordras för den beridna högvakten.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Kultur
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Insamlingsstiftelsen BarnSamariten
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 862000-4344
  901130-5
  901-1305
  1239011305
  Sms: 

  BARNSAM *belopp* till 72970 

  Välj mellan beloppen 50, 100, 200 och 500.

  t ex. BARNSAM 100 för att skänka 100 kr.

  Notera mellanslaget mellan BARNSAM och beloppet.

  Telefon: 036-377900

  Stiftelsen har till ändamål att informera om orsakerna till barnmisshandel, bedriva uppsökande verksamhet på barnsjukhus för att få kontakt med barn som utsatts för misshandel, såväl i Sverige som andra delar av världen, lämna praktisk hjälp till skadade och handikappade barn, t ex genom att ge dem böcker, leksaker, ritmateriel etc, på alla sätt förebygga utövande av våld mot barn, att på alla sätt skydda barn för såväl fysiskt som psykiskt våld samt att värna om barns rättigheter i samhället.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Hälsovård
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
 • Clowner utan Gränser
  Ideell förening
  Org nr: 802402-6521
  900020-9
  900-0209
  Telefon: 08-28 65 50
  Hemsida: www.skratt.nu

  Föreningen ska skapa och utveckla kulturella aktiviteter och "skrattterapi" på platser som har svårt att tillgodose dessa behov själva, oavsett etnisk tillhörighet, religion, politisk eller annan övertygelse, ska rekrytera personal för verksamhetens bedrivande samt samla artister, konstnärer och personer som på annat sätt kan vara organisationern behjälplig samt sprida information om och söka skapa opinion för sitt arbete.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Kultur
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Svensk-irakiska Solidaritetskommittén
  Ideell förening
  Org nr: 802403-8146
  900355-9
  Telefon: 0730-458 458
  Hemsida: www.sisol.se

  Föreningens ändamål är att stödja fred, demokrati och mänskligheter för det irakiska folket, ge praktiskt och ekonomiskt stöd till irakiska bistånds- och utvecklingsprojekt som bidrar till till återuppbyggnaden av Iraks infrastruktur, sprida saklig information om den aktuella situationen i Irak.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Kultur
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Familjer
  • Jämställdhet
  • Kvinnor
  • Ungdom

Sidor