90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 431 aktiva Organisationer

 • Anhörigas Riksförbund
  Ideell förening
  Org nr: 802402-4831
  900645-3
  900-6453
  Telefon: 010-1557060

  Föreningens ändamål är att stödja anhöriga/anhörigvårdare i deras situation samt tillvarata deras intressen och därigenom bidra till en bättre livskvalitet för anhöriga och närstående, verka för att lokalföreningar bildas samt stödja dessa i deras verksamhet, påverka samhället så att anhörigas/anhörigvårdarnas situation uppmärksammas och uppvärderas, genom utbildnings- och informationsinsatser nå större förståelse och värdering av anhörigas/anhörigvårdarnas arbete, vara delaktig i och främja aktuell forskning och utveckling inom anhörigvårdens område nationellt och internationellt.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Vuxna
  • Äldre
 • Assyrier utan Gränser
  Ideell förening
  Org nr: 802436-5481
  900121-5
  900-1215
  9001215
  Sms: 

  AUG *belopp* till 72970

  Välj mellan beloppen 100, 200 och 500.

  t ex. AUG 100 för att skänka 100 kr.

  Notera mellanslaget mella AUG och beloppet.

  Telefon: 0739945961

  Föreningen bedriver offentlig insamling för humanitära och välgörande ändamål för den assyriska folkgruppen (även kallade syrianer och kaldéer). Föreningen har som sitt arbetsfält assyriernas ursprungsländer (Turkiet, Irak, Iran och Syrien) samt Libanon. Föreningen har till uppgift att förbättra livsvillkoren för  assyrier i sina ursprungsländer.

  Föreningen har till syfte att via långsiktiga insatser och hållbar utveckling öka assyriernas egenmakt i sina ursprungsländer genom att förse dem med medel för att de själva skall kunna höja sin levnadsstandard och förbättra sina livsvillkor, bistå assyrier i nöd med humanitära insatser, stödja unga assyrier, i synnerhet studenter, och på så sätt hjälpa dem att själva förbättra och påverka sin framtid, sprida information och söka opinion kring assyrier i nöd och om föreningens arbete och principer.

   

   

  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Astma- och Allergiförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802005-7512
  900932-5 (Blomsterfonden)
  900906-9 (Barnallergifonden)
  900189-2 (Barnallergifonden för OCR-inbetalningar)
  900-9325
  900-9069
  Telefon: 08-506 28 200

  Förbundets uppgift är att utifrån medlemmarnas förutsättningar och behov utveckla verksamhet som bidrar till den enskildas livskvalitet, stödja läns- och lokalföreningarna i deras verksamhet, påverka samhället att åstadkomma samma levnadsvillkor för människor med astma, allergiska sjukdomar eller andra överkänslighetsbesvär som för andra medborgare, genom utbildning- och informationsarbte nå större förståelse för astmatikers och allergikers problem och att stödja forskningen inom astma-allergiområdet.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
 • Autism- och Aspergerförbundet
  Ideell förening
  Org nr: 802008-1348
  900157-9
  900-1579
  9001579
  Sms: 

  AUTISM till 72970 för att skänka 50 kr.

  Telefon: 08-402 030 53
  Hemsida: www.autism.se

  Förbundets ändamål är att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionshindret medför för dem och deras närstående, företräda dem och deras närståendes intressen i samhället, samarbeta med myndigheter och sammanslutningar för att bereda dem vård, utbildning, sysselsättning samt de boende som på bästa sätt är anpassat till den enskilde individens behov och förutsättningar, verka för upprättande av och stöd för erfoderliga verksamheter och boendeformer. Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de i största möjliga utsträckning kan leva ett normalt liv i samhället, främja forskning rörande autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd, följa upp och hålla kontakt med det internationella arbetet på området.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Barn
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Barn i Fokus Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802426-3132
  900278-3
  900-2783
  9002783
  Sms: 

  Help till 72070 för att skänka 50 kr.

  Telefon: 070-4922091

  Barn i Fokus ändamål är att hjälpa behövande barn i fattiga områden till att få ett bättre liv. Insatserna ska främst ske inom grundläggande områden som utbildning, undervisning, utveckling, hälsovård samt vatten och livsmedelsförsörjning. Även andra än barn kan få nödhjälp av humanitära skäl eller för att främja utvecklingen i fattiga områden.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Katastrofhjälp
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Utbildning - högre
  • Utbildning - yrkes
  • Vatten/Sanitets projekt
 • Barn i Nöd - Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 852000-5995
  900575-2
  900-5752
  9005752
  Telefon: 031-704 65 60

  Stiftelsens har till huvudsakligt ändamål att bedriva socialt hjälparbete och kristen mission genom att främja barn- eller ungdomsvård och fostran eller utbildning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande.

  Verksam i:
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Funktionsnedsättning
  • Hjälpverksamhet
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Katastrofhjälp
  • Ungdom
 • Barncancerfonden
  Ideell förening
  Org nr: 802010-6566
  902090-0
  902099-1
  902-0900
  Telefon: 08-584 209 00

  Fonden har som ändamål att arbeta för en bättre vård och livssituation för barnen och de närstående. Fonden ska stödja såväl grundforskning som klinisk forskning med svensk anknytning, kring cancersjukdomar, sjukdomar med närliggande sjukdomsbild samt sena komplikationer, stödja utarbetande av nya undersöknings och behandlingsmetoder samt rehabilitering, stödja forskares och personalgruppens fortbildning och utbyte av erfarenheter och forskningsresultat, bedriva informationsverksamhet om cancersjukdomar hos barn och dess följder. Vara ett samarbetsorgan och riksförbund för de regionala föreningarna, samverka med organisationer med liknande uppgifter.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • Barncancerfonden Mellansverige
  Ideell förening
  Org nr: 817601-9316
  900010-0
  900-0100
  9000100

  Föreningens ändamål är: Att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer. Att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer. Att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer. Att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Barncancerfonden Norra
  Ideell förening
  Org nr: 894002-4790
  903080-0
  903-0800
  9030800
  Telefon: 090-772700

  Föreningens ändamål är att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer, att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer,  att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer,  att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
 • Barncancerfonden Stockholm Gotland
  Ideell förening
  Org nr: 802009-2261
  900290-8
  900-2908
  9002908

  Föreningens ändamål är att stödja barn/ungdomar som drabbats av cancer, eller sjukdomar med närliggande sjukdomsbild, samt deras familjer, att bevaka intressen och rättigheter för barn/ungdomar som har eller har haft cancer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för drabbade barn/ungdomar och deras familjer, att driva och utveckla kontaktverksamhet för föräldrar och syskon till barn/ungdomar som avlidit cancer, att informera om framsteg och nya rön inom området barncancer.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:
  • Barn
  • Verksamhet för sjuka

Sidor