90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de  organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 419 aktiva Organisationer

 • Help Kurdistan Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802478-2842
  900465-6
  900-4656
  Telefon: 070-755 69 34

  Stiftelsens ändamål är att oberoende politiska och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta Nationernas bestämmelser om mänskliga rättigheter hjälpa hela Kurdistan vid alla former av kriser och katastrofer, bedriva arbete för att förhindra kriser och katastrofer, samt bidra till demokratiutveckling, bättre hälsa och utbildning i samtliga delar av Kurdistan.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Hälsovård
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Flyktingar
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Jämställdhet
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Rehabilitering
  • Sjukhus/Vårdhem/Äldreboende
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Stiftelsen Zonny
  Stiftelse
  Org nr: 802477-7925
  900467-2
  900-4672
  Telefon: 070-351 98 09
  Hemsida: www.zonny.se
  E-post: mail@zonny.se

  Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att hjälpa framförallt barn och ungdomar genom att berika deras liv. Detta kan ske genom gåvor, utbildning, bidrag upplevelser och engagemang.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Ungdom
 • FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 802422-2393
  900459-9
  900-4599
  Telefon: 040-497 969
  Hemsida: www.ftms.se
  FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden är en biståndsorganisation på kristen värdegrund som bedriver fadder och hjälpverksamhet samt koordinerar missionsverksamhet inom Filippinerna.
   
  Verksam i:
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Religiöst arbete/Mission
  • Samhällsuppbyggnad
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
 • Levande Familjer
  Ideell förening
  Org nr: 802403-7866
  900457-3
  900-4573
  1239004573
  Telefon: 08-411 28 38

  Levande Familjer är en förening (riksorganisation) vars uppgift är att stödja, inspirera och hjälpa familjer att på kristen grund förbli och utvecklas som familj - mamma, pappa och barn samt ensamföräldrar med barn. Detta skall ske genom olika aktiviteter som bedrivande av familjemottagningar, kurser och konferenser, spridande av för ändamålet relevant litteratur, läger och events.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Trivselbefrämjande åtgärder
  Område:
  • Anhörigstöd
  • Barn
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till enskilda
  • Kvinnor
  • Telefonjour
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Volontärer
  • Vuxna
 • MOD - Mer organdonation
  Ideell förening
  Org nr: 802465-1591
  900394-8
  900498-7 OCR
  900-3948
  900-4987 OCR
  1239003948
  Telefon: 070-200 40 28

  Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för utvecklingen av organdonation i Sverige, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja organdonation och patientutbildningar.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Information- och Opinionsbildning
  • Utbildning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Barn
  • Rehabilitering
  • Ungdom
  • Verksamhet för sjuka
  • Volontärer
  • Vuxna
  • Äldre
 • Stödföreningen för Martaskolan i Uganda
  Ideell förening
  Org nr: 802411-0333
  900440-9
  900-4409
  Telefon: 0733-22 99 60

  Stödföreningen för Martaskolan i Uganda är en ideell förening, vars syfte är att samla in pengar till och på annat sätt hjälpa till att driva Martaskolan / Mata Orphanage School i Uganda.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Antivåld/antimobbning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Fritid/Idrott/Friluftsliv
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Fadderverksamhet
  • Barn
  • Föräldralösa barn
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Utbildning - grund
  • Volontärer
 • EFI Fadder Insamlingsstiftelse
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802478-1281
  900430-0
  900452-4
  900-4300
  900-4524
  Telefon: 070-740 13 43

   Stiftelsens ändamål är att ta emot, förvalta och administrera de ekonomiska medel och materiella resurser som samlas in och sedan förmedla dem viadare till Crestinã Elims verksamhet bland utsatta människor i Rumänien.

  Verksam i:
  • Europa
  Ändamål:
  • Religiöst arbete/Mission
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Förebyggande arbete
  • Föräldralösa barn
  • Hemlösa
  • Ungdom
  • Utbildning - yrkes
 • Kostfonden
  Ideell förening
  Org nr: 802489-3532
  900424-3
  900-4243
  Telefon: 070-144 1510

  Kostfonden är en ideell förening som har till uppgift att verka för att öka den vetenskapligt underbyggda kunskapen inom klinisk nutrition, d.v.s. beträffande kostens påverkan på människors hälsa och sjukdom huvudsakligen genom att stödja, organisera och samordna kostforskning. Föreningen ämnar initiera och stödja kliniska vetenskapliga studier där kostens inverkan på en eller flera av följande sjukdomar utvärderas: Typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer, demens, fibromyalgi, gikt, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), barnlöshet, akne, allergi, astma, irritabel tarm, funktionella buksmärtor, magsår, förstoppning, hemorrojder, åderbråck, tarmfickor, tarminflammationer som ulcerös kolit och Crohns sjukdom, celiaki, glutenkänslighet utan celiaki, typ 1-diabetes, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism, migrän, ätstörningar och epilepsi. Studiernas syfte ska vara att utvärdera om en viss diet eller olika komponenter i kosten kan motverka sjukdom.

  Verksam i:
  • Europa
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  Område:
  • Äldre
  • Vuxna
  • Ungdom
  • Kvinnor
  • Barn
 • Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige
  Insamlingsstiftelse
  Org nr: 802477-9269
  900372-4
  900385-6
  900-3724
  900-3856
  Telefon: 08-411 88 22
  Hemsida: www.oxfam.se
  E-post: info@oxfam.se

  Stiftelsen ändamål är att skapa medvetenhet om människor som lever i fattigdom och drabbas av orättvisor, att fostra medborgare genom att föra samman och mobilisera människor genom kampanjer och samla in medel till projekt och program som hålls av Oxfam och Oxfam Novib för att stärka fattiga och marginaliserade människor och då särskilt kvinnor, i syfte att skapa en rättvis värld utan fattigdom.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Miljö/Natur
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Stipendieverksamhet
  • Utbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Information- och Opinionsbildning
  • Hälsovård
  • Hållbar utveckling
  • Hjälpverksamhet
  • HIV/AIDS
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Äldre
  • Vuxna
  • Volontärer
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Utbildning - yrkes
  • Utbildning - grund
  • Ungdom
  • Skyddat boende
  • Rättshjälp
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Kvinnor
  • Katastrofhjälp
  • Jämställdhet
  • Jordbruk
  • Hjälp till självhjälp
  • Hemlösa
  • Föräldralösa barn
  • Förebyggande arbete
  • Flyktingar
  • Familjer
  • Barn
 • Emmaus Stockholm
  Ideell förening
  Org nr: 802016-9846
  900397-1
  900-3971
  Telefon: 08-744 22 22

  Föreningens målsättning är att i solidaritet med världens fattiga och förtryckta folk arbeta för en rättvis fördelningn av jordens resurser, att genom tillvaratagande och återbruk av vårt samhälles överflöd skapa resurser för stöd, främst till folkliga organisationer, vari människorna själva tagit upp kampen för en människovärdig tillvaro och mot orsakerna till den nöd de tvingas leva i, att genom insamlingarna, anordnande av studier och på annat sätt, informera om fattigdomens och förtryckets orsaker, samt att verka för en ökad solidaritet mellan Sverige och folken i syd.

  Verksam i:
  • Globalt
  • Afrika
  • Sverige
  Ändamål:
  • Samhällsuppbyggnad
  • Information- och Opinionsbildning
  • Hållbar utveckling
  • Hjälpverksamhet
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Område:
  • Ungdom
  • Second hand
  • Katastrofhjälp
  • Hjälp till självhjälp
  • Flyktingar

Sidor