90-konton

På denna sida hittar du samtliga organisationer som idag har 90-konto, de som på egen begäran har avslutat sitt/sina 90-konto/n och de organisationer som fått sina 90-konton indragna av Svensk Insamlingskontroll.

Under nyckeltal finns statistikuppgifter avseende 90-kontoinnehavarens ekonomi och under läs mer framgår 90-kontoinnehavarens ändamål.
 

Vi listar för tillfället 431 aktiva Organisationer

 • A World of Friends
  Ideell förening
  Org nr: 814801-2324
  901232-9
  Telefon: 070-542 57 74

  Föreningen skall ägna sig åt internationellt hjälparbete där sådana behov föreligger. Arbetet inriktar sig på: barns välfärd, alfabetisering, mat och vattenförsörjning, näringskunskap och hygien, hälsovård och familjeplanering. Föreningen målsättning skall vara att befrämja: fred och förståelse mellan människor, demokratiska principer, jämlikhet mellan människor, jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnors likaberättigande, tolerans för kulturella och religiösa olikheter.

  Verksam i:
  • Afrika
  • Asien
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Mikrolån/Mikrokrediter
  • Ungdom
  • Vuxna
 • ABC - Aktiva insatser för människa och miljö
  Ideell förening
  Org nr: 845003-2175
  900743-6
  900-7436
  Telefon: 076-345 30 39

  Föreningen arbetar med internationellt utvecklingsarbete, folkbildning, miljöfrågor, genusfrågor, demokrati, mänskliga rättigheter, informationsspridning och opinionsbildning.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Asien
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Socialt arbete/Social verksamhet
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Hjälp till enskilda
  • Hjälp till självhjälp
  • Ungdom
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Action Aid International Sweden
  Ideell förening
  Org nr: 802431-3044
  900083-7
  900098-5
  900264-3
  900-0837
  Telefon: 08-615 55 50

  Föreningen har bland annat till ändamål att stödja och främja ideella aktiviteter för att bekämpa fattigdom och nöd över världen, att i varje del av världen främja lätttnaden för fattiga och utsatta människor i utvecklingsländer och underutvecklade länder genom att förbättra deras finansiella och sociala välbefinnande, att erbjuda alla former av lättnad (såsom akut humanitär hjälp och mat) och medicinsk vård, och främja utbildningsprogram för fattiga över hela världen i synnerhet de som lever i länder med fattigdomsproblematik, att skapa allmänna grupper och solidaritetsrörelser inom Sverige att agera i kampen mot fattigdom. att tala för, påverka och driva kampanjer för ändamålet.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hjälpverksamhet
  • Information- och Opinionsbildning
  • Samhällsuppbyggnad
  • Utbildning
  Område:
  • Barn
  • Fadderverksamhet
  • Föräldralösa barn
  • Hjälp till självhjälp
  • Katastrofhjälp
  • Kvinnor
  • Ungdom
  • Vatten/Sanitets projekt
  • Volontärer
  • Vuxna
 • Afrikagrupperna
  Ideell förening
  Org nr: 802007-2446
  900337-7
  900133-0 (För OCR-inbetalningar)
  900-3377
  9003377
  Telefon: 08-442 70 60

  Föreningens ändamål är att kvinnor och män i Afrika ska ha ett reellt inflytande i frågor som rör deras liv, att verka för att Sveriges och EU:s politik leder till att länderna i Afrika ska ha makt att besluta i utvecklingspolitiska frågor och ha inflytande i globala institutioner, att kvinnor och män har möjlighet att försörja sig på ett sätt som är långsiktigt hållbart, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • HIV/AIDS
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  • Samhällsuppbyggnad
  Område:
 • Al Sham Relief Välgörenhet
  Ideell förening
  Org nr: 802471-5685
  900537-2
  900-5372
  9005372
  Telefon: 070-458 25 03

  Föreningen har som ändamål att bedriva välgörenhet med särskild målsättning att hjälpa  barn i Turkiet genom att via mottagande organisation i Turkiet, Mellanöstern som Jordanien, Libanon och Syrien samt i Afrika genom att via mottagande organisation i Turkiet, Mellanöstern som Jordanien, Libanon och Syrien samt i Afrika ge bistånd till barnens vårdnadshavare för att och ensamstående mammor för att kunna köpa mat, kläder, medicin till barnen samt bidra till att organisation i i Turkiet, Mellanöstern som Jordanien, Libanon och Syrien samt i Afrika anordnar barnhem och skolor för barn och särskilt för föräldralösa barn.

  Verksam i:
  • Europa
  Ändamål:
  • Hjälpverksamhet
  Område:
  • Barn
  • Föräldralösa barn
 • ALEF, Adult Learning and Empowerment Faciliators
  Ideell förening
  Org nr: 802452-4681
  900217-1
  900-2171
  9002171
  Telefon: 070-6304455
  Hemsida: www.alef.org

  Föreningens vision är att genom folkbildning för unga och vuxna analfabeter bistå människor i att inhämta färdigheter och kunskaperm så att de själva kan; förbättra sina levnadsvillkor, hävda sina rättigheter, få tillträde till beslutsprocesser, samhällstjänster och gemensamma arenor och agera för att förändra de mekanismer som ligger bakom förtryck, diskriminering och fattigdom. Föreningens ändamål är bl.a. att på olika ätt stödja utvecklingsinsatser som omfattar grundutbildning (alfabetisering) för vuxna och ungdomar, främst i Afrika, Asien och Latinamerika. Verksamheten består av experstöd,finansiering av projekt och påverkansarbete.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Afrika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Freds- och konfliktlösning/Fredsbevarande arbete/Försoning
  • Hälsovård
  • Information- och Opinionsbildning
  • Kultur
  • Miljö/Natur
  • Utbildning
  Område:
  • Förebyggande arbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Jämställdhet
  • Personalutveckling
  • Ungdom
  • Vuxna
 • Allmänna Sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer
  Stiftelse
  Org nr: 846001-3488
  900294-0
  Telefon: 040-664 44 00

  Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område, att där så kan ske på annat sätt själva vidtaga eller stödja åtgärder som avse att bekämpa sjukdomar av ifrågavarande slag.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Cancer
  • Forskning
  Område:
 • Amalgamskadefonden
  Stiftelse
  Org nr: 817602-9562
  900765-9
  900-7659
  Telefon: 018-15 55 00

  Stiftelsens ändamål är att ta fram kunskaper och metoder för att identifiera , förebygga och bekämpa skadeverkningar av tungmetaller från amalgam och/eller andra källor hos människor. Detta sker främst genom att initiera, stödja och samordna forskning och utveckling avseende dels nya undersöknings-, behandlings-, och omvårdnadsmetoder, dels nya tandfyllningmaterial. I samma syfte lämnar och stödjer stiftelsen information därom. stiftelsen kan även stödja andra åtgärder i amalgam- eller tungmetallskadades intresse, tex i form av direkta hjälpinsatser såväl nationellt som internationellt.

  Verksam i:
  • Sverige
  Ändamål:
  • Forskning
  • Övriga sjukdomar/övrig sjukvård
  Område:
  • Verksamhet för sjuka
  • Vuxna
 • Amazon Watch Sverige
  Ideell förening
  Org nr: 802488-8896
  900542-2
  900-5422
  9005422
  Telefon: 08-774 41 47

  Föreningens ändamål är att skydda och återställa biologisk mångfald och integritet i Amazonas, samt att hjälpa andra organisationer och individer som deltar i liknande ansträngningar inom världens ekosystem. Att försvara de mänskliga rättigheterna och främja kollektiva rättigheter för ursprungsbefolkningar och skogssamhällen i Amazonas. Att genomföra, korrekt och lämpligt, aktiviteter för att uppnå de ändamål som beskrivs ovan, och att vidta alla former av åtgärder för att kunna uppnå ovan beskrivna mål som inte är förbjudna för ideella föreningar i Sverige eller av dessa stadgar. 

  Verksam i:
  • Sverige
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hållbar utveckling
  • Information- och Opinionsbildning
  • Miljö/Natur
  Område:
  • Bevarande projekt
 • Amnesty International, svenska sektionen
  Ideell förening
  Org nr: 802004-0401
  900072-0
  900400-3
  900-0720
  9000720
  Sms: 

  För engångsgåva AMNESTY *belopp* till 72970

  Välj mellan beloppen 50, 100 och 300 kr.

  Notera mellanslaget mellan AMNESTY och belopp

  T ex AMNESTY 100 för att skänka 100 kr.

   

  För månadsgivande GIVARE *belopp* till 72970

  Välj mellan beloppen 50,100 och 200 kr

  Notera mellanslaget mellan Givare och beloppet.

  T ex GIVARE 100 för att bli månadsgivare om 100 kr/månad

  Telefon: 08-729 02 00

  Amnesty internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de mänskliga rättigheter som ingår i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter. I sin strävan att uppnå denna vision åtager sig Amnesty International att utreda och agera för att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av dessa rättigheter.

  Verksam i:
  • Sverige
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien
  • Globalt
  Ändamål:
  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Information- och Opinionsbildning
  Område:

Sidor