Nyckeltal för ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund

Org nr: 802452-4681
Organisationstyp: 

År201020112012201320142015
Totala Intäkter Netto(tkr)521027625449011 265
Eget kapital (tkr)1821273387449
Kostnader / Totala intäkter i %1298231214
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5491591208588
KommentarFöreningen bildades 2010 och beviljades 90-konto i augusti 2010.Organisationen erhöll en större gåva i slutet av året.
Kommentar