Nyckeltal för Pratham Sweden

Org nr: 802453-1058
Organisationstyp: 

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)14
Eget kapital (tkr)16
Kostnader / Totala intäkter i %86
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %71
KommentarFöreningen är nybildad och erhöll 90-konto under 2015.
Kommentar