Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation

Org nr: 802477-8089
Organisationstyp: 

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)2 627
Eget kapital (tkr)172
Kostnader / Totala intäkter i %20
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %109
Kommentar
Kommentar