Nyckeltal för White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden

Org nr: 802447-9415
Organisationstyp: 

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)71
Eget kapital (tkr)41
Kostnader / Totala intäkter i %73
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
KommentarOrganisationen beviljades 90-konto i juli 2015.
Kommentar