Nyckeltal för Fonden för CancerFriskvård

Org nr: 802495-7113
Organisationstyp: 

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)3
Eget kapital (tkr)-7
Kostnader / Totala intäkter i %167
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %167
KommentarFöreningen är nybildad och erhöll 90-konto under 2015.
Kommentar