Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen WONSA

Org nr: 802478-2727
Organisationstyp: 

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)621
Eget kapital (tkr)0
Kostnader / Totala intäkter i %23
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %77
Kommentar
Kommentar