Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn

Org nr: 802478-3733
Organisationstyp: 

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)602
Eget kapital (tkr)353
Kostnader / Totala intäkter i %3
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %39
KommentarOrganisationen ör nybildad och ehöll sitt 90-konto under 2015.
Kommentar