Nyckeltal för Project Playground

Org nr: 802450-8924
Organisationstyp: 

År2015
Totala Intäkter Netto(tkr)11 513
Eget kapital (tkr)6 882
Kostnader / Totala intäkter i %8
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %68
KommentarFöreningen är nybildad och erhäll sitt 90-konto i juni 2015 dessutom har föreningen mottagit en större donation.
Kommentar